Ako získať pôžičku pre učiteľov?

sponzorované odkazy


Ako získať pôžičku pre učiteľov?
4.74 19 hlasov

Pôžička pre učiteľov je spotrebiteľský úver, ktorý je určený len pedagogickým zamestnancom, študentom vysokých škôl, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Špeciálny úver pre učiteľov poskytuje Fond na podporu vzdelávania (FNPV). Alternatívnou pôžičkou pre učiteľov sú bankové a nebankové pôžičky so zvýhodnenými podmienkami pre pedagógov.

Pôžičky pre učiteľov cez Fond na podporu vzdelávania

FnPV ponúka pedagogickým a odborným zamestnancom pôžičku do výšky až 30 000 EUR. Ak porovnáme úrokovú sadzbu klasických pôžičiek od banky s úrokovou sadzbou pôžičky pre učiteľov, výhodnejšia je pôžička od FnPV. Obmedzením pri posudzovaní žiadosti je výška už všetkých pôžičiek, ktoré žiadateľ získal v minulosti, pričom žiadateľovi už nebude poskytnutá ďalšia pôžička, ak už má úvery v hodnote 30 000 €.

Kto môže požiadať o pôžičku pre učiteľov?

O učiteľskú pôžičku z Fondu na Podporu Vzdelávania môžu požiadať výlučne pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci.

Pedagogický zamestnanci oprávnený žiadať o pôžičku pre učiteľov:

sponzorované odkazy


 • učiteľ
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • tréner športovej školy a športovej triedy a korepetítor.

Odborní zamestnanci oprávnený žiadať o pôžičku pre učiteľov:

 • psychológ
 • školský
 • logopéd
 • špeciálny pedagóg
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg.

Môže získať pôžičku pre učiteľov aj študent?

O učiteľsku pôžičku môže požiadať aj študent denného štúdia doktorandského študijného programu na vysokej škole. Pôžička je určená pre všetkých pedagógov, čiže úver je dostupný aj pre začínajúcich učiteľov a odborních pracovníkov.

Účel pôžičky pre učiteľov.

Do výšky 10 000€ je pôžička bezúčelová, znamená to že učiteľ môže peniaze použiť čokoľvek potrebuje. Po prečerpaní úveru nieje potrebné dokladovať účel použitia pôžičky. Nad sumu 10000€ je pôžička účelovo viazaná a je teda potrebné doložiť doklad na čo boli finančné prostriedky využité.

 

Podmienky na získanie pôžičky pre učiteľov

Žiadosť o učiteľskú pôžičku  sa predkladá len v papierovej podobe prostredníctvom špeciálneho tlačive. Podať správne vyplnenú žiadosť je možné osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu Fondu na Podporu Vzdelávania. Dôležité je, aby žiadosť o pôžičku obsahovala všetky potrebné prílohy, potvrdenia zo školy o zamestnaneckom pomere, potvrdenia o výške príjmu, údaje súvisiace s ručiteľom v prípade potreby a tiež s účelom použitia úveru v prípade úveru nad 10 000 €.

FnPV posudzuje aj výšku príjmu a schváli takú pôžičku, ktorej splátka nie je vyššia ako tretina príjmu pedagóga. Ak je žiadateľovi schválená pôžička, musí ešte podpísať zmluvu o pôžičke a podpisy tak žiadateľa ako aj ručiteľa musia byť úradne overené. Táto zmluva musí byť vzápätí doručená do 30 dní od jej doručenia žiadateľovi.

sponzorované odkazy