Ako získať pôžičku pre učiteľov?

sponzorované odkazy


Pôžička pre učiteľov je spotrebiteľský úver, ktorý je určený len pedagogickým zamestnancom, študentom vysokých škôl, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia. Špeciálny úver pre učiteľov poskytuje Fond na podporu vzdelávania (FNPV). Alternatívnou pôžičkou pre učiteľov sú bankové a nebankové pôžičky so zvýhodnenými podmienkami pre pedagógov.

Pôžičky pre učiteľov cez Fond na podporu vzdelávania

FnPV ponúka pedagogickým a odborným zamestnancom pôžičku do výšky až 30 000 EUR. Ak porovnáme úrokovú sadzbu klasických pôžičiek od banky s úrokovou sadzbou pôžičky pre učiteľov, výhodnejšia je pôžička od FnPV. Obmedzením pri posudzovaní žiadosti je výška už všetkých pôžičiek, ktoré žiadateľ získal v minulosti, pričom žiadateľovi už nebude poskytnutá ďalšia pôžička, ak už má úvery v hodnote 30 000 €.

Kto môže požiadať o pôžičku pre učiteľov?

O učiteľskú pôžičku z Fondu na Podporu Vzdelávania môžu požiadať výlučne pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci.

Pedagogický zamestnanci oprávnený žiadať o pôžičku pre učiteľov:

 • učiteľ
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • tréner športovej školy a športovej triedy a korepetítor.

Odborní zamestnanci oprávnený žiadať o pôžičku pre učiteľov:

sponzorované odkazy


 • psychológ
 • školský
 • logopéd
 • špeciálny pedagóg
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg.

Môže získať pôžičku pre učiteľov aj študent?

O učiteľsku pôžičku môže požiadať aj študent denného štúdia doktorandského študijného programu na vysokej škole. Pôžička je určená pre všetkých pedagógov, čiže úver je dostupný aj pre začínajúcich učiteľov a odborních pracovníkov.

Účel pôžičky pre učiteľov.

Do výšky 10 000€ je pôžička bezúčelová, znamená to že učiteľ môže peniaze použiť čokoľvek potrebuje. Po prečerpaní úveru nieje potrebné dokladovať účel použitia pôžičky. Nad sumu 10000€ je pôžička účelovo viazaná a je teda potrebné doložiť doklad na čo boli finančné prostriedky využité.

 

Podmienky na získanie pôžičky pre učiteľov

Žiadosť o učiteľskú pôžičku  sa predkladá len v papierovej podobe prostredníctvom špeciálneho tlačive. Podať správne vyplnenú žiadosť je možné osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu Fondu na Podporu Vzdelávania. Dôležité je, aby žiadosť o pôžičku obsahovala všetky potrebné prílohy, potvrdenia zo školy o zamestnaneckom pomere, potvrdenia o výške príjmu, údaje súvisiace s ručiteľom v prípade potreby a tiež s účelom použitia úveru v prípade úveru nad 10 000 €.

FnPV posudzuje aj výšku príjmu a schváli takú pôžičku, ktorej splátka nie je vyššia ako tretina príjmu pedagóga. Ak je žiadateľovi schválená pôžička, musí ešte podpísať zmluvu o pôžičke a podpisy tak žiadateľa ako aj ručiteľa musia byť úradne overené. Táto zmluva musí byť vzápätí doručená do 30 dní od jej doručenia žiadateľovi.

sponzorované odkazy