Pôžičky pre učiteľov cez Fond na podporu vzdelávania

sponzorované odkazy


FnPV – Fond na Podporu Vzdelávania poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia

Čo je Fond na Podporu Vzdelávania?

Fond na podporu vzdelávania (FnPV) vznikol 1.1.2013 zákonom č. 396/2012 Z.z. o Fonde na podporu vzdelávania ako právny nástupca Študentského pôžičkového fondu a Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.

Činnosť Fondu na podporu vzdelávania

Fond na podporu vzdelávania poskytuje pôžičky študentom vysokých škôl, pedagogickým zamestnancom, odborným zamestnancom škôl a študentom doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia.

Pedagogický zamestnanci:

 • učiteľ
 • majster odbornej výchovy
 • vychovávateľ
 • pedagogický asistent
 • zahraničný lektor
 • tréner športovej školy a športovej triedy a korepetítor.

Odborní zamestnanci:

 • psychológ
 • školský
 • logopéd
 • špeciálny pedagóg
 • liečebný pedagóg
 • sociálny pedagóg.

 

Fond na podporu vzdelávania zároveň zabezpečuje správu pôžičiek poskytnutých Študentským pôžičkovým fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov. Pri svojej činnosti fond úzko spolupracuje s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Študentskou radou vysokých škôl ako aj s Asociáciou doktorandov Slovenska.

sponzorované odkazy